dunavosiguranje

AC Pavlović Brus-Kopaonik

U svom poslovnom sistemu, AC Pavlović pruža brojne usluge: šlep službu,pomoć na putu i servisne usluge, tehnički pregled, registracija i osiguranje vozila.Auto centar Pavlović iz Brusa nastavlja porodičnu tradiciju dugu više od 40 godina. Visok kvalitet usluge, konstantno napredovanje i korišćenje savremene tehnologije već dugi niz godina pozicioniraju nas kao pouzdanog partnera na izuzetno zahtevnom tržištu.Partneri smo sa međjunarodnim organizacijama ASSISTANCE CORIS i EUROP ASSISTANCE.

Tehnički pregled

Veoma važan faktor saobraćaja je tehnička ispravnost vozila koja je osnovni uslov za registraciju vozila.Takođje vršimo kontrolni pregled i izdavanje atesta za vozila na tečni naftni gas. Tehnički pregled AC Pavlović vrši tehnički preged vozila savkog radnog dana od 08h-16h.

Više

Šlep služba

Šlep služba radi 24h dnevno u okviru kojih nesebično dežuramo i našim klijentima pružamo uslugu prevoza kako neispravnih tako i ostalih vozila, plovnih objekata,kioska,kontejnera ili uopšte objekata koji svojim gabaritima zadovoljavaju tehničke karakteristike našeg šlep vozila.

Više

Osiguranje vozila

AC Pavlović vrši osiguranje motornih vozila

Više

dunavosiguranje

AC Pavlović © 2013 All Rights Reserved Web design by SIKI